Zwrot:

Chcesz zwrócić towar i otrzymać wpłaconą kwotę?

W tym celu wydrukuj formularz

 dostępny tutaj:

Kliknij i pobierz

lub kliknij w poniższy link:

https://zwroty.responso.com/9ca76d53b9a17518e5d62a849079ae0b

Następnie wypełnij, dołącz do przesyłki i odeślij na nasz adres:

MT SPORTS POLAND Sp. z o.o.

Sklep MT Collection

ul. Szczecińska 61/67

91-222 ŁÓDŹ


Reklamacja towaru :

Produkt odeślij w oryginalnym opakowaniu, bądź kartonie zastępczym.

Pamiętaj, na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni kalendarzowych.

Każda reklamacja rozpatrywana jest tak szybko jak to możliwe.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji 

dostępny tutaj:

 Kliknij i pobierz

lub kliknij w poniższy link:

https://zwroty.responso.com/9ca76d53b9a17518e5d62a849079ae0b

Następnie dołącz do przesyłki i odeślij na nasz adres:

MT SPORTS POLAND Sp. z o.o.

Sklep MT Collection

ul. Szczecińska 61/67

91-222 ŁÓDŹ


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu Konsumentem (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, muszą Państwo poinformować nas: MT SPORTS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź,
NIP: 7252054275, REGON: 101038846 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000398787, tel. 42 652 81 28, email: sklep@mtcollection.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane wraz z zakupionym towarem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i sprawdzenia jej stanu.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;. - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - umowy zawartej na aukcji publicznej;